Thứ ba, 5/12/2023
Thứ tư, 15/9/2021, 14:00 (GMT+7)

Mã QR cá nhân chứa thông tin gì

Mã QR cá nhân có chữ ký điện tử, thông tin định danh và được dùng chung cho tất cả ứng dụng phòng chống Covid-19.

Bên trong mã QR cá nhân chứa thông tin gì
 
 

Việt Chung - Khương Nha