Chủ nhật, 18/4/2021
Thứ sáu, 14/2/2020, 14:45 (GMT+7)

Lý do virus chết khi ở ngoài vật chủ

Virus đều là những sinh vật sống ký sinh bắt buộc, không có khả năng tự nhân lên và bất hoạt khi ở ngoài vật chủ.

Những đặc tính chung của virus
 
 

Đồ họa: AFP