Thứ ba, 26/5/2020
Thứ năm, 23/8/2018, 19:00 (GMT+7)

Lý do vật nuôi thường có não bị thu nhỏ

Việc con người phối giống những động vật thuần hóa với nhau có thể khiến não chúng giảm dần kích cỡ.