Thứ bảy, 11/7/2020
Thứ tư, 13/2/2019, 09:20 (GMT+7)

Lý do trứng chim thường nhọn hơn ở một đầu

Hình dạng bất đối xứng ở hai đầu giúp chim đẻ trứng dễ hơn, đồng thời giúp giữ nhiệt và giảm nguy cơ trứng rơi khỏi tổ.