Thứ sáu, 10/7/2020
Thứ tư, 15/5/2019, 19:00 (GMT+7)

Lý do ruồi khó bị đập trúng

Khả năng xử lý hình ảnh của mắt ruồi nhanh hơn con người rất nhiều, cho phép chúng có đủ thời gian để bay đi trước khi bị đập trúng.