Thứ bảy, 15/8/2020
Thứ bảy, 15/6/2019, 07:00 (GMT+7)

Lý do một tuần có 7 ngày

7 là con số thần bí, bắt nguồn từ chu kỳ của Mặt Trăng được áp dụng từ thời Constantinus Đại đế.