Thứ hai, 28/9/2020
Thứ sáu, 30/8/2019, 19:00 (GMT+7)

Lý do một số loài chim không biết bay

Việc bỏ bay giúp các loài chim bảo toàn năng lượng khi thức ăn khan hiếm nhưng cũng khiến chúng dễ trở thành mồi ngon cho động vật ăn thịt.

Lý do một số loài chim không biết bay
 
 

Đồ họa: Gillian Gibb