Thứ ba, 14/7/2020
Thứ ba, 14/8/2018, 20:00 (GMT+7)

Lý do lưỡi rắn chẻ hai nhánh

Chiếc lưỡi phân nhánh giúp loài rắn thu thập phần từ mùi từ các hướng khác nhau, nhờ đó chúng có thể xác định vị trí của con mồi.