Thứ ba, 26/5/2020
Thứ bảy, 29/12/2018, 18:08 (GMT+7)

Lý do lưỡi dính vào kim loại khi trời lạnh

Do tính chất dẫn nhiệt cực tốt, kim loại sẽ rút nhiệt từ nước bọt khiến chúng bị đóng băng.