Thứ năm, 9/7/2020
Thứ ba, 12/6/2018, 19:00 (GMT+7)

Lý do khủng long bạo chúa có đôi tay nhỏ bất cân xứng

Khủng long bạo chúa sở hữu chi trước nhỏ trái với cơ thể đồ sộ có thể để tránh tốn sức, do tiến hóa ngẫu nhiên hoặc nguyên nhân khác.