Thứ năm, 24/9/2020
Thứ hai, 23/9/2019, 11:35 (GMT+7)

Lý do khiến một số người cao lớn bất thường

Tuyến yên ở những người mắc hội chứng khổng lồ tiết quá nhiều hormone tăng trưởng, khiến cơ thể cao lớn vượt trội.

Hội chứng khiến một số người cao lớn bất thường
 
 

Đồ họa: It's AumSum Time