Thứ tư, 21/4/2021
Thứ bảy, 7/3/2020, 07:00 (GMT+7)

Lý do khiến mắt chúng ta bị khô

Tuyến lệ hoạt động kém, nước mắt bốc hơi nhiều và sự mất cân bằng trong các thành phần của nước mắt là những thủ phạm chính gây khô mắt.

Lý do khiến mắt chúng ta bị khô
 
 

Đồ họa: It's AumSum Time