Thứ ba, 11/8/2020
Chủ nhật, 21/4/2019, 16:40 (GMT+7)

Lý do hơi nước gây bỏng nặng hơn nước sôi

Nhiệt ẩn hóa hơi làm hơi nước nóng chứa nhiều năng lượng nhiệt hơn và gây bỏng nghiêm trọng hơn nước sôi.