Thứ tư, 27/5/2020
Thứ ba, 12/12/2017, 08:00 (GMT+7)

Lý do gấu trắng Bắc Cực có thể đổi màu

Lông của gấu trắng Bắc Cực trong suốt và có cấu tạo rỗng, có thể hiển thị nhiều màu khác nhau dưới các ánh sáng khác nhau.