Thứ hai, 20/5/2024
Thứ ba, 20/8/2019, 19:00 (GMT+7)

Lý do gãi ngứa giúp chúng ta cảm thấy dễ chịu

Gãi kích hoạt các thụ thể đau và giải phóng một loại hóa chất khiến chúng ta thấy dễ chịu hơn.

Lý do gãi ngứa giúp chúng ta cảm thấy dễ chịu
 
 

Đồ họa: It's AumSum Time