Thứ sáu, 23/2/2024
Thứ năm, 10/5/2018, 16:30 (GMT+7)

Lý do con người không thể đi xuyên tường

Cấu tạo không rỗng hoàn toàn của electron là rào cản khiến con người không thể đi xuyên qua bức tường rắn.