Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ hai, 21/10/2019, 10:31 (GMT+7)

Lý do chúng ta vung tay khi đi bộ

Vung tay khi đi bộ là chuyển động tự nhiên, có thể là tàn dư tiến hóa, giúp chúng ta cân bằng chuyển động xoay của cơ thể.

Lý do chúng ta vung tay khi đi bộ
 
 

Đồ họa: It's AumSum Time