Thứ tư, 20/1/2021
Thứ năm, 7/12/2017, 14:21 (GMT+7)

Lý do chim gõ kiến mổ liên tục nhưng không bị đau đầu

Chim gõ kiến có thể gõ 17 lần/giây vào thân cây, nhưng đầu chúng không bị thương nhờ cấu trúc đặc biệt của xương sọ.