Thứ năm, 24/6/2021
Thứ sáu, 29/11/2019, 16:40 (GMT+7)

Lý do chân không tuyệt đối không tồn tại

Con người không thể tạo ra chân không tuyệt đối bởi ngay cả khi loại bỏ mọi nguyên tử, hạt vũ trụ vẫn có khả năng thâm nhập qua các bức tường.

Lý do chân không tuyệt đối không tồn tại
 
 

Đồ họa: Rolf Landua và Anais Rassat