Chủ nhật, 3/3/2024
Thứ bảy, 11/8/2018, 18:00 (GMT+7)

Lượng pin Mặt Trời cần thiết để cấp điện cho cả thế giới

Trang trại pin Mặt Trời có diện tích tương đương nước Tây Ban Nha có thể tạo ra lượng điện đáp ứng nhu cầu sử dụng của toàn thế giới.