Thứ sáu, 26/7/2024
Thứ sáu, 21/10/2022, 00:00 (GMT+7)

Lưới điện hoạt động như thế nào?

Các nhà vận hành lưới điện phải duy trì điện áp không đổi trong cả mạng lưới để tránh hỏng hóc và mất điện.