Thứ hai, 18/1/2021
Thứ tư, 8/1/2020, 09:29 (GMT+7)

Lực lượng Mỹ tại Trung Đông

Mỹ triển khai lực lượng tại 10 quốc gia khu vực Trung Đông với quân số trên 65.000 người.

Đồ họa: Statista/Washington Post