Thứ bảy, 30/5/2020
Thứ hai, 14/1/2019, 19:00 (GMT+7)

Lực hấp dẫn của Trái Đất so với các thiên thể xa xôi

Trái Đất có lực hấp dẫn xấp xỉ 9,8 m/s2, chỉ bằng 1/220 tỷ lần ngôi sao PSR J1614-2230 thuộc chòm sao Thiên Yết.