Thứ hai, 10/8/2020
Thứ tư, 28/8/2019, 07:00 (GMT+7)

Lực cản các loài cây mọc cao không ngừng

Do sức hút trọng lực, đến giới hạn nhất định, cây không còn đủ nước để dùng cho quá trình quang hợp hỗ trợ tăng trưởng và ngừng mọc cao.

Lực chi phối ngăn cản các loài cây mọc cao không ngừng
 
 

Đồ họa: Valentin Hammoudi