Thứ tư, 3/6/2020
Thứ tư, 5/6/2019, 07:00 (GMT+7)

Lụa tơ tằm được phát minh như thế nào?

Lụa tơ tằm có nguồn gốc từ Trung Quốc cổ đại và được phát minh bởi Hoàng hậu Luy Tổ.