Thứ hai, 24/6/2024
Thứ tư, 29/5/2024, 00:00 (GMT+7)

Lửa là chất rắn, lỏng, khí hay plasma?

Lửa chắc chắn không phải chất rắn hay lỏng, nhưng cũng không phải chất khí hay plasma dù có một số điểm tương đồng.

Lửa là chất rắn, lỏng, khí hay plasma?
 
 

Đồ họa: TED-Ed