Thứ ba, 22/6/2021
Thứ sáu, 4/6/2021, 14:30 (GMT+7)

Loạt smartphone giảm giá đầu tháng 6

Samsung có nhiều model điều chỉnh giá nhất với mức giảm cao nhất 5 triệu đồng.

Huy Đức - Việt Chung