Thứ tư, 22/9/2021
Thứ hai, 5/7/2021, 20:00 (GMT+7)

Loạt iPhone giảm giá đầu tháng 7

Apple giảm giá đồng loạt các mẫu iPhone với mức giảm cao nhất 3 triệu đồng.

Huy Đức - Việt Chung