Thứ hai, 25/5/2020
Thứ tư, 20/12/2017, 20:00 (GMT+7)

Loại thuốc chuyên dùng để nhuộm màu xanh cho quần bò

Hàng trăm nghìn tấn thuốc nhuộm chàm được sản xuất mỗi năm để tạo màu xanh cho khoảng 90 triệu - 2,2 tỷ chiếc quần bò.