Thứ hai, 24/6/2024
Thứ sáu, 28/5/2021, 12:58 (GMT+7)

Loại nấm khiến ve sầu đực có hành vi như con cái

Nghiên cứu mới cho thấy nấm ký sinh Massospora cicadina có thể biến đổi hành vi của ve sầu để tăng khả năng lây nhiễm.

Loại nấm khiến ve sầu đực có hành vi như con cái
 
 

Đồ họa: Next