Thứ ba, 14/7/2020
Thứ ba, 10/7/2018, 19:00 (GMT+7)

Loài khỉ sẵn sàng chăm con riêng của bạn tình để lấy lòng

Khỉ sư tử đầu vàng đực tình nguyện chăm sóc con non không cùng huyết thống với nó để giành cơ hội giao phối với khỉ cái.