Chủ nhật, 14/8/2022
Thứ sáu, 17/4/2020, 09:41 (GMT+7)

Lộ trình tuổi nghỉ hưu năm 2021-2035

Từ 1/1/2021 khi Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực, mỗi năm lao động nghỉ hưu chậm thêm 3-4 tháng so với quy định hiện hành.