Thứ sáu, 19/8/2022
Thứ tư, 20/11/2019, 10:10 (GMT+7)

Lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu

Từ 2021, tuổi nghỉ hưu sẽ tăng theo lộ trình hàng năm đến khi lao động nam 62 tuổi và nữ 60 tuổi.

Việt Chung - Đoàn Loan