Thứ năm, 9/7/2020
Thứ tư, 14/3/2018, 09:12 (GMT+7)

Lò phản ứng nhiệt hạch có thể thành hiện thực trong 15 năm

Các nhà nghiên cứu Mỹ đang chế tạo một lò phản ứng nhiệt hạch phục vụ nhà máy điện có thể đi vào hoạt động trong 15 năm tới.