Thứ hai, 4/3/2024
Thứ tư, 29/11/2023, 20:17 (GMT+7)

Lò phản ứng module nhỏ công suất 340 megawatt điện

Công ty EFP đang hoàn thiện thiết kế lò phản ứng nước áp lực ít khí thải và an toàn hơn, dự kiến thi công năm 2030.

Lò phản ứng module nhỏ công suất 340 megawatt điện
 
 

Đồ họa: AFP