Thứ bảy, 24/7/2021
Thứ hai, 3/7/2017, 19:00 (GMT+7)

Lịch sử phát minh và sử dụng thuốc trừ sâu

Thuốc trừ sâu đóng vai trò quan trọng trong kiểm soát côn trùng có hại nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ với môi trường và sức khỏe.