Thứ ba, 17/5/2022
Thứ tư, 17/5/2017, 17:00 (GMT+7)

Lịch sử phát minh ra thuốc súng

Các nhà hóa học Trung Quốc tình cờ phát minh ra thuốc súng khi tìm cách điều chế loại thuốc giúp con người bất tử vào thế kỷ 9.