Thứ tư, 24/7/2024
Chủ nhật, 16/10/2022, 20:00 (GMT+7)

Lãnh thổ nước nào trải dài từ châu Phi tới châu Á?

Lãnh thổ của nước này trải dài trên hai châu lục châu Phi và châu Á nhưng đa số người đều nghĩ là châu Phi.

Trùm Sò