Thứ hai, 25/1/2021
Thứ ba, 13/10/2020, 15:02 (GMT+7)

Lãnh đạo Thành uỷ Hà Nội nhiệm kỳ mới

Ông Vương Đình Huệ tiếp tục làm Bí thư Thành uỷ Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025; bốn Phó bí thư gồm các ông Chu Ngọc Anh, Nguyễn Văn Phong, Nguyễn Ngọc Tuấn và bà Nguyễn Thị Tuyến.