Chủ nhật, 16/6/2024
Thứ năm, 16/5/2024, 11:30 (GMT+7)

Kỳ thi của triều đại nào lấy đỗ 2 Trạng nguyên?

Chỉ trong hai kỳ thi, triều đại này đã lấy đỗ bốn trạng nguyên và được gọi là Kinh Trạng nguyên - Trại Trạng nguyên.

Khoa bảng nước ta được tính từ năm 1075 - khi nhà Lý tổ chức khoa thi Minh Kinh bác học và cho đến kỳ thi cuối cùng của nhà Lý (1213) - triều đình cũng không bao giờ lấy 2 người đỗ đầu.

Mộc Trà