Thứ sáu, 2/10/2020
Thứ sáu, 4/8/2017, 21:00 (GMT+7)

Kính râm sản xuất điện từ ánh sáng Mặt Trời

Các nhà nghiên cứu Đức chế tạo thành công chiếc kính râm có thể tạo ra điện nhờ tế bào quang năng giấu trong mắt kính.