Thứ sáu, 23/10/2020
Thứ ba, 20/3/2018, 19:00 (GMT+7)

Kính giúp người mù màu phân biệt màu sắc

Kính EnChroma sử dụng bộ lọc quang học, có khả năng loại bỏ một số bước sóng ánh sáng, giúp người mù màu phân biệt màu sắc chính xác hơn.