Thứ tư, 1/12/2021
Thứ tư, 6/10/2021, 17:45 (GMT+7)

Kiến thức trọng tâm trong chương trình Toán 7

Giáo viên tại HOCMAI chỉ ra các kiến thức trọng tâm theo từng phần, kỳ trong chương trình Toán 7 như số vô tỉ, tam giác... để học sinh học hiệu quả hơn.

(Nguồn: HOCMAI)