Thứ hai, 18/1/2021
Thứ sáu, 22/5/2020, 03:00 (GMT+7)

Không khí trên máy bay được xử lý như thế nào?

Không khí bên ngoài được hút vào máy bay, làm ấm, điều áp, lọc virus và vi khuẩn trước khi trộn lẫn với không khí trong cabin và phân phối dọc khoang.