Xây dựng chương trình tập huấn “Câu chuyện giữ nước ở Hòa Bắc, tưởng lạ mà quen" cho các bạn trẻ và người dân Hòa Bắc

Cá nhân: Trần Yến Nhi

LĨNH VỰC MôI TRườNG

Mô tả sản phẩm

Giới thiệu sản phẩm:

Hòa Bắc, diện tích trồng keo khá lớn mặc dù nó là một loại cây công nghiệp ngắn ngày, có khả năng sinh trưởng nhanh, dễ trồng và cho năng suất cao, đã giúp người dân ở đây xóa đói giảm nghèo [5], [6] nhưng đó là một thời gian ngắn và việc trồng keo cũng gây ra nhiều hậu quả đến môi trường: Cây keo là cây hút nước mạnh và các chất dinh dưỡng trong đất làm cho đất tại khu vực trồng cây keo đã làm cho đất trở nên suy thoái gây ra các trình trạng sạt lở, xói mòn đất,... Và nó không giữ nước ở Hòa Bắc khiến cho các vùng khác bị ảnh hưởng; Cây keo phát triển nhanh, chiếm nhiều không gian sống khiến cho các cây khác không có không gian tồn tại và phát triển được; Và việc trồng keo nó còn gây ra ô nhiễm môi trường địa phương Hòa Bắc và các địa phương lân cận. Việc trồng keo nó cũng chẳng đem lại nhiều lợi ích như nhiều người nghĩ do cây keo không có khả năng chống các thiên tai bão lũ và khi bão lũ đến như một cơn gió đã làm ngã hàng loạt cây keo gây thiệt hại nặng cho kinh tế của người dân địa phương,... Song bên cạnh đó, việc giữ rừng ở đây rất quan trọng bởi vì ở khu vực Hòa Bắc chủ yếu là rừng đầu nguồn, khi giữ được rừng sẽ giữ được nước cho người dân Hòa Bắc và các địa phương khác, cung cấp nhiều điều kiện thuận lợi cho phát triển nông nghiệp và du lịch, tạo ra hệ sinh thái đa dạng và bền vững,... Vì vậy, tôi thực hiện dự án: Xây dựng chương trình tập huấn “Câu chuyện giữ nước ở Hòa Bắc, tưởng lạ mà quen” cho các bạn trẻ và người dân ở Hòa Bắc, nhằm nâng cao nhận thức và hành vi của các bạn trẻ và người dân ở Hòa Bắc về vấn đề trồng cây keo và tầm quan trọng giữ rừng.

Tính năng cơ bản:

80% bạn trẻ và người dân mỗi thôn ở Hòa Bắc, Hòa Vang, T.P. Đà Nẵng có mặt khi được xã triệu tập
70% bạn trẻ và người dân mỗi thôn hiểu được khái niệm giữ nước, tình trạng, nguyên nhân và hậu quả việc trồng cây keo tại Hòa Bắc; và khái niệm giữ rừng, tình trạng và hậu quả đã và đang xảy ra ở Hòa Bắc và các địa phương khác.
50% người đồng ý thực hiện các biện pháp ở ban tổ chức được đề ra trong buổi tập huấn về vấn đề trồng keo gây ra và rừng hiện nay tại Hòa Bắc.
20% người đưa ra đề xuất biện pháp khắc phục các vấn đề trồng keo gây ra và rừng hiện nay tại Hòa Bắc.
Xác định và đánh giá các thuận lợi và khó khăn, các điểm mạnh và điểm yếu trong buổi tập huấn và rút ra bài học kinh nghiệm cho buổi tập huấn khác. Sau đó triển khai các buổi thực hành thực tế xung quanh khu vực Hòa Bắc để người tham gia có thể hiểu rõ hơn tầm quan trọng đồi giữ rừng của Hòa Bắc

Tính sáng tạo và đổi mới:

Không

Tính ứng dụng:

Không

Tiềm năng phát triển:

KHÔNG