Mì Cay Ốc Hến Topping Myly: sử dụng công nghệ Sấy Lạnh và lên men Lactic.

Cá nhân: Lê Anh Tuấn

LĨNH VỰC NôNG NGHIệP

Mô tả sản phẩm

Giới thiệu sản phẩm:

Mì Cay Ốc Hến Topping Myl : sử dụng công nghệ Sấy Lạnh và lên men Lactic.


1/ Thành phần:
Mì : sử dụng các gói mì tôm chua cay thông thường.
Ôc móng tay - Hến : được chế biến sạch sẽ, nấu chín, với các gia vị phù hợp, sau đó sấy lạnh khô để bảo quản lâu dài.
Rau muống + Rau răm + Bắp chuối: muối chua để bảo quản lâu dài.
Gia vị : tạo hương vị món ăn

2/ Hướng dấn sử dụng:
- Bước 01 : Dùng nước đun sôi để trụng , làm mềm mì tôm trong 2-3 phút.
- Bước 02: Bỏ mì tôm đã trụng mềm, Toping + Gia vị vào tô giấy hoặc tô sứ / thủy tinh.
- Bước 03 : Đổ nước sôi ngập và hốn hợp ở "Bước 2".
- Bước 04 : Ăn liền sau 1-2 phút.

Tính năng cơ bản:

1/ Thành phần:
Mì : sử dụng các gói mì tôm chua cay thông thường.
Ôc móng tay - Hến : được chế biến sạch sẽ, năú chín, với các gia vị phù hợp, sau đó sấy lạnh khô để bảo quản lâu dài.
Rau muống + Rau răm + Bắp chuối : muối chua để bảo quản lâu dài.
Gia vị : tạo hương vị món ăn

2/ Hướng dấn sử dụng:
- Bước 01 : Dùng nước đun sôi để trụng , làm mềm mì tôm trong 2-3 phút.
- Bước 02: Bỏ mì tôm đã trụng mềm, Toping + Gia vị vào tô giấy hoặc tô sứ / thủy tinh.
- Bước 03 : Đổ nước sôi ngập và hốn hợp ở "Bước 2".
- Bước 04 : Ăn liền sau 1-2 phút.

Tính sáng tạo và đổi mới:

1/ Thành phần:
Mì : sử dụng các gói mì tôm chua cay thông thường.
Ôc móng tay - Hến : được chế biến sạch sẽ, năú chín, với các gia vị phù hợp, sau đó sấy lạnh khô để bảo quản lâu dài.
Rau muống + Rau răm + Bắp chuối : muối chua để bảo quản lâu dài.
Gia vị : tạo hương vị món ăn

2/ Hướng dấn sử dụng:
- Bước 01 : Dùng nước đun sôi để trụng , làm mềm mì tôm trong 2-3 phút.
- Bước 02: Bỏ mì tôm đã trụng mềm, Toping + Gia vị vào tô giấy hoặc tô sứ / thủy tinh.
- Bước 03 : Đổ nước sôi ngập và hốn hợp ở "Bước 2".
- Bước 04 : Ăn liền sau 1-2 phút.

Tính ứng dụng:

1/ Thành phần:
Mì : sử dụng các gói mì tôm chua cay thông thường.
Ôc móng tay - Hến : được chế biến sạch sẽ, năú chín, với các gia vị phù hợp, sau đó sấy lạnh khô để bảo quản lâu dài.
Rau muống + Rau răm + Bắp chuối : muối chua để bảo quản lâu dài.
Gia vị : tạo hương vị món ăn

2/ Hướng dấn sử dụng:
- Bước 01 : Dùng nước đun sôi để trụng , làm mềm mì tôm trong 2-3 phút.
- Bước 02: Bỏ mì tôm đã trụng mềm, Toping + Gia vị vào tô giấy hoặc tô sứ / thủy tinh.
- Bước 03 : Đổ nước sôi ngập và hốn hợp ở "Bước 2".
- Bước 04 : Ăn liền sau 1-2 phút.

Tiềm năng phát triển:

1/ Thành phần:
Mì : sử dụng các gói mì tôm chua cay thông thường.
Ôc móng tay - Hến : được chế biến sạch sẽ, năú chín, với các gia vị phù hợp, sau đó sấy lạnh khô để bảo quản lâu dài.
Rau muống + Rau răm + Bắp chuối : muối chua để bảo quản lâu dài.
Gia vị : tạo hương vị món ăn

2/ Hướng dấn sử dụng:
- Bước 01 : Dùng nước đun sôi để trụng , làm mềm mì tôm trong 2-3 phút.
- Bước 02: Bỏ mì tôm đã trụng mềm, Toping + Gia vị vào tô giấy hoặc tô sứ / thủy tinh.
- Bước 03 : Đổ nước sôi ngập và hốn hợp ở "Bước 2".
- Bước 04 : Ăn liền sau 1-2 phút.