Thứ tư, 5/8/2020
Thứ tư, 10/7/2019, 15:05 (GMT+7)

Kho báu của pharaoh Tutankhamun

Ngôi mộ của pharaoh Tutankhamun chứa 4.500 đồ tùy táng cùng hàng trăm kilogram vàng, nhưng quý giá nhất có lẽ là chiếc mặt nạ vàng ròng còn nguyên vẹn.