Thứ bảy, 25/3/2023
Thứ hai, 6/3/2023, 00:00 (GMT+7)

Khi nào siêu lục địa tiếp theo sẽ xuất hiện?

Các nhà nghiên cứu dự đoán siêu lục địa tiếp theo sẽ hình thành trong vòng 50 - 250 triệu năm tới kèm theo nhiều thay đổi về môi trường.