Thứ sáu, 5/6/2020
Thứ ba, 19/12/2017, 10:00 (GMT+7)

Khí cầu robot thám hiểm căn phòng ẩn trong Đại kim tự tháp

Máy bay không người lái dạng khí cầu sẽ khám phá căn phòng ẩn sâu trong Đại kim tự tháp Giza mà không gây hư hại cho công trình.