Thứ bảy, 8/5/2021
Thứ hai, 15/8/2016, 14:25 (GMT+7)

Khác biệt giữa trẻ tăng động và trẻ hiếu động

Trong khi các bé tăng động thường luôn chân luôn tay ở khắp nơi thì trẻ bình thường hiếu động chỉ ưa hoạt động ở nhà hay chỗ quen thuộc.